Grote gebrandschilderde ramen herinneren aan de watersnoodramp van 1953 en werden in 1956 aan weerszijden van de preekstoel in de dichtgemetselde triomfboog geplaatst. De ramen zijn ontworpen door glazenier Wim Wagemans uit Rijswijk en gemaakt in atelier De Vest te Delft.
In de ramen staat de datum 1 februari 1953 en teksten uit het Marcus evangelie:
Marcus 4 vers 38 "Meester bekommert het U niet dat wij vergaan"
Marcus 4 vers 40 "Wat zijt gij vreesachtig. Hoe hebt gij geen geloof?"

De afbeeldingen op de ramen beelden op zichzelf de ramp al uit:
links: mensen die om hulp schreeuwen, omdat ze bang zijn te verdrinken
rechts: mensen die met een bootje gered worden

linkerraamrechterraam